"Школски успјех и страх од одговарања"

ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ САЊА ВАСКОВИЋ И ПРОФ.  ДОБРИЛА МАЛОВИЋ СУ ЗАЈЕДНО СА УЧЕНИЦИМА ПСИХОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ПРИПРЕМИЛИ И ОДРЖАЛИ РАДИОНИЦУ УЧЕНИЦИМА ПРВОГ РАЗРЕДА НА ТЕМУ „ШКОЛСКИ УСПЈЕХ И СТРАХ ОД ОДГОВАРАЊА“.

Радионичарски рад је изузетно подстицајан јер претпоставља интеракцију, групни рад и активан приступ проблему. Ученици су на занимљив начин могли да науче како се дефинише страх од одговарања, препознају његове узроке, сагледају посљедице и начине за превазилажење страха.