Вршњачко насиље

   Вршњачко насиље - едукативна радионица за ученике првог разреда коју су реализовали чланови психолошке секције заједно са професорицом Добрилом Маловић и школским психологом Сањом Васковић.

      Радионице су реализоване у мјесецу фебруару, у свим одјељењима првог разреда. Циљ радионице је да ученици дефинишу вршњачко насиље, препознају његове облике, сагледају његове посљедице и да се пробуди свијест код ученика да пријаве насиље. Користили смо методу усменог разговора, излагања и дискусије. Радионица подстиче ученика на активност , развијање међусобног уважавања, толеранције, правилног и јасног изражавања , негативних ставова према насиљу (развијање самопоштовања, самокритичности, разумијевањe посљедица...).

 

Порука ученика :

Јаук се чује без обзира тучеш ли , или тебе туку. Henrik Johan Ibsen