Дани поезије - интерактивни час

Професор Кристина Вуца поводом Дана поезије организовала је интерактивни час на коме су као гости учествовали проф. др Миланка Бабић са Катедре за србистику Универзитета у Источном Сарајеву и Александар Вуца, пјесник и музичар. Поезији као посебном изразу духа, данас је посвећена пажња у нешто већој мјери. Професор Миланка Бабић говорила је о језику као главном медију поезије, али и о његовој општој важности. Александар Вуца је указивао на креативне потенцијале ријечи као такве, говорио је о поетским транспоновањима у музику и личним доживљајима писања. Такође, Дан поезије су обиљежили уз посјетиоце и ученици интерпретатори па су се могли чути стихови које су казивали школски рецитатори, као и препјев пјесме уз пратњу гитаре. Дан поезије сам по себи не значи много, али јесте био повод да се чује нешто о пјесништву. И због тог подсјећања пожељећемо да нам се свима дани поетски осмишљавају.