1. За радно мјесто професор енглеског језика и књижевности формално-правне услове за тестирање испуњавају  кандидати:

 1. Тања Станојевић
 2. Вања Крунић
 3. Наташа Аћимовић 
 4. Сања Кадијевић Новотни

2. За радно мјесто професор физике формално-правне услове за тестирање испуњава кандидат:

 1. Винка Вуковић

3. За радно мјесто професор социологије и филозофије и социологије и етике формално-правне услове за тестирање испуњавају кандидати:

 1. Богданка Гранзов
 2. Јелена Ковачевић
   

4. За радно мјесто професор физичког васпитања формално-правне услове за тестирање испуњавају кандидати:

 1. Милан Зеленовић
 2. Дајана Церовина
 3. Свјетлана Краишник
 4. Дариа Лажетић-Милинковић
   

5. За радно мјесто професор медицинске групе предмета формално-правне услове за тестирање испуњава  кандидат:

 1. Синиша Кунарац

 
6. За радно мјесто професор фармацеутске групе предмета формално-правне услове за тестирање испуњава кандидат:

 1. Емилија Папаз

7. За радно мјесто професор стоматолошке групе предмета формално-правне услове за тестирање испуњавају кандидати:

 1. Мирослав Трифковић
 2. Гордана Драгаш
 3. Маријана Којић

 8. За радно мјесто секретар школе формално-правне услове за тестирање испуњавају кандидати:

 1. Светлана Бозало
 2. Веселин Мијановић