ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ                      
Струке, смјерови и занимања                            

Струке

 Смјерови и занимања

Тренутни број одјељења

  Број ученика по одјељењима

Гимназија

Општи

11

224

Друштвено-језички

1

21

 Здравство

Медицински техничар

3

89

Фармацеутски техничар

4

113

Зубно-стоматолошки техничар

1

28

 Економија, право и трговина

Економски техничар

6

136

Банкарски техничар

1

21

Пословно-правни техничар

1

21

Култура, умјетност 
и јавно информисање

Музички извођач

2

23

Музички сарадник-теоретичар

2

14