ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ                      
Струке, смјерови и занимања                            

Струке

 Смјерови и занимања

Тренутни број одјељења

  Број ученика по одјељењима

Гимназија

Општи

9

182 

Друштвено-језички

1

 18

Рачунарско - информатички

1

 23

 Здравство

Медицински техничар

2

62 

Фармацеутски техничар

4

 108

Зубно-стоматолошки техничар

1

28 

Лабораторијско-санитарни техничар

1

28 

 Економија, право и трговина

Економски техничар

7

122 

Пословно-правни техничар

1

22 

Култура, умјетност 
и јавно информисање

Музички извођач, Музички сарадник-теоретичар

4

41