САВЈЕТ УЧЕНИКА

      Савјет ученика је представничко тијело свих ученика наше школе, које за циљ има заступање права и интереса ученика и подстицање активизма и волонтаризма код младих кроз планирање, реализацију и промовисање ваннаставних активности. Савјет ученика наше школе је члан Мреже савјета ученика Републике Српске (мРЕСУРС) и укључен је у различите  хуманитарне, спортске и културно-умјетничке манифестације. Савјет ученика у свом раду остварује сарадњу са управом школе, педагошко-психолошком службом и свим секцијама које дјелују у школи, а чине га представници свих одјељења у школи. Радом Савјета координише професор координатор којег именује директор школе на сједници Наставничког вијећа. Начин формирања и рада Савјета ученика дефинисан је у Пословнику о раду Савјета ученика. Као основне дјелатности Савјета ученика, Пословником су одређене сљедеће активности:

  • промовисање интереса школе у заједници на чијем подручју се школа налази,
  • представљање ставова ученика Школском одбору школе,
  • подстицање ангажовања ученика у раду школе,
  • информисање Школског одбора школе о ставовима Савјета ученика када је то потребно или на захтјев Школског одбора,
  • промовисање права ученика и подстицање друштвено корисног рада у заједници,
  • разматрање питања успјеха ученика, услова рада у школи, школског календара, екскурзија ученика и других питања утврђених актима школе,
  • учествовање у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи.

Руководство Савјета ученика за школску 2017/2018. годину је у сљедећем саставу: Олга Штака (предсједник), Часлав Витковић (замјеник предсједника) и Александар Гранзов (секретар). Координатор Савјета ученика је професорица Божица Јефтовић. а чланови Савјета ученика за школску 2017/2018. годину су:

 

I1    Mаја Пандуревић

II1   Дејана Достанић

III1   Марија Бјелица

IV1   Никола Ћосовић

I2    Лидија Бендераћ

II2   Павле Тушевљак

III2   Марија Оро

 IV2   Александар Гранзов

I3    Давор Бујак

II1   Ана Оро

III3   Анђела Пејчић

 IV3   Давид Шиљеговић

I4    Јована Милићевић

II4   Филип Благојевић

III4   Филип Тошић

 IV4   Давид Пржуљ

I5    Ана Миливојевић

II5   Дејан Пандуревић

III5   Наташа Црквењаш

 IV5   Момчило Станишић

I6    Милица Ковачевић

II6   Романа Калинић

III6   Саша Самоуковић

 IV6   Милана Ждрале

I7    Ивана Ковачевић

II7   Наташа Цинцо

III7   Часлав Витковић

 IV7   Лука Шаренац

I8    Срђан Лучић

II8   Никола Ђурић

III8   Шћепан Вујовић

 IV8   Олга Штака